Hướng dẫn cài in máy Photocoppy Ricoh - TÂN NHẬT VIỆT

Hướng dẫn cài in máy Photocoppy Ricoh - TÂN NHẬT VIỆT

Hướng dẫn cài in máy Photocoppy Ricoh - TÂN NHẬT VIỆT

Hướng dẫn cài in máy Photocoppy Ricoh - TÂN NHẬT VIỆT

Hướng dẫn cài in máy Photocoppy Ricoh - TÂN NHẬT VIỆT
Hướng dẫn cài in máy Photocoppy Ricoh - TÂN NHẬT VIỆT
15 Nguyễn Thiệu Lâu, P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú
Mạng xã hội :
Xu hướng tìm kiếm : Máy photocoppy, Linh kiện, Board mạch,
MENU

Hướng dẫn cài in máy Photocoppy Ricoh

05-08-2017
TẢI BỘ CÀI MÁY IN AFICIO RICOH MP C6501SP:

TẢI BỘ CÀI MÁY IN AFICIO RICOH MP C6501SP:

- Tải/download bộ cài driver máy in Aficio Ricoh MP C6501SP choWindows 8.1(32bit)
- Tải/download bộ cài driver máy in Aficio Ricoh MP C6501SP cho Windows 8.1 (64bit)
- Tải/download bộ cài driver máy in Aficio Ricoh MP C6501SP cho Windows 8 (32bit)
- Tải/download bộ cài driver máy in Aficio Ricoh MP C6501SP cho Windows 8 (64bit)
- Tải/download bộ cài driver máy in Aficio Ricoh MP C6501SP cho Windows 7 (32bit)
- Tải/download bộ cài driver máy in Aficio Ricoh MP C6501SP cho Windows 7 (64bit)
- Tải/download bộ cài driver máy in Aficio Ricoh MP C6501SP cho Windows xp (32bit)

Sau khi download về ta được file: z66897L13.exe tiến hành giải nén bằng cách nhấp đôi chuột trái vào file đó, cửa sổ mở ra ta chọn next như hình vẽ bên dưới:

1

Tiếp tích chọn: "I accept the agreement" >> Next

2

Chọn Browse để tìm nơi lưu folder giải nén:

 

Chọn nơi lưu, ví dụ ta chọn desktop >> ok

4

Tiếp ấn next

5

Tiếp click ok như hình vẽ dưới

6

Ta sẽ được 1 folder driver tại nơi vừa giải nén.

7

Bây giờ ta bắt đầu cài đặt: Click chọn start >> Devices and printers (Như hình vẽ bên dưới)

8

Tiếp chọn : Add a printer (Như hình vẽ dưới)

9

Click chọn: Add a local printer

10

Click chọn: Create a new port

Type of port: Standard TCP/IP Port >> Next  (hình vẽ phía dưới)

11

Đánh địa chỉ IP của máy photocoy vào ô: Hostname or IP address >> Next

12

Tiếp chọn Have Disk....

13

Tiếp chọn Browse.....

14

Tiếp chọn đến folder vừa giải nén ở phía trên trong disk1 tìm file: OEMSETUP.INF >> Open

15

Tiếp click ok (hình vẽ dưới)

16

Click Next (Hình vẽ dưới)

17

Tiếp chọn: Do not share this printer

18

Tiếp chọn Finish (Hoàn Thành cài đặt)

19

Tiếp click phải chuột chọn dòng: printer properties

20

Click chọn tab Advanced (hình vẽ dưới)

21

Click chọn: Printing Defaults... (Như hình vẽ dưới)

22

Click chọn: 1 sided , chọn tiếp phần Document Size: khổ giấy A4 >> ok (Hình vẽ dưới)

23

Tiếp click Ok (Hoàn tất xét khổ giấy) hình vẽ dưới

24

 

 

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG !


Zalo