Rulô ép (Lower sleever roller) - Array

Rulô ép (Lower sleever roller) - Array

Rulô ép (Lower sleever roller) - Array

Rulô ép (Lower sleever roller) - Array

Rulô ép (Lower sleever roller) - Array
Rulô ép (Lower sleever roller) - Array
15 Nguyễn Thiệu Lâu, P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú
Mạng xã hội :
Xu hướng tìm kiếm : Máy photocoppy, Linh kiện, Board mạch,
MENU

Rulô ép (Lower sleever roller)

Ru lô ép nhỏ 857

Ru lô ép nhỏ 857
Toshiba 6LH72780000 Fuser Maintenance Kit Specifications and Details:

Original Mfr/Compatible : Genuine
Condition : New
Shipping Weight : 6 lb 9 oz
Shipping Dimensions : 19.2” x 8.9” x 5.9”
Price : $379.95
Mfr PN: 6LH72780000
Machine Section : Fusing

Zalo